Chậu sứ mini vót hồng

Tên gọi: Chậu sứ mini vót

Chậu sứ mini, xuất sứ Nhật Bản
Hình dáng: Chậu mini vót
Màu sắc:
Kích cỡ: D10H9