Chậu sứ mini bầu

Tên gọi: Chậu sứ mini bầu

Article No. 624

Chậu sứ mini, xuất sứ Nhật Bản
Hình dáng: Chậu sứ mini bầu
Màu sắc:
Kích cỡ: D9H9