Chậu nhựa mini bầu

Tên gọi: Chậu nhựa mini bầu

Article No. 626

Chậu nhựa mini bầu, xuất sứ Nhật Bản
Hình dáng: Chậu nhựa nhỏ
Màu sắc:
Kích cỡ: ĐH9